Služby

Naše činnost navazuje na více než dvacetiletou tradici firmy v oborech zahradní a krajinářská architektura a lesní hospodářství. Nabízíme kompletní projekční práce od návrhu projektové dokumentace, přes její projednání s dotčenými účastníky řízení, vypracování a projednávání žádosti o poskytnutí dotací, pomoc při výběru vhodného dodavatele díla, autorský nebo technický dozor při realizaci záměru, vypracování konečného vyúčtování a závěrečného vyhodnocení včetně medializace výsledků.

 

Zahradní a krajinářská architektura

V oboru zahradní a krajinářská tvorba nabízíme:

 • komplexní řešení historických zahrad a krajinářských celků, provázání zájmů památkové péče a ochrany životního prostředí s dalšími zájmovými skupinami
 • dendrologické průzkumy historických zahrad, parků a krajinných celků
 • archivní a stavebně historické průzkumy
 • projekty pěstebních opatření ve veřejné zeleni
 • inženýrská činnost a odborné vedení staveb ve veřejné zeleni
 • účelové studie a posudky ve veřejné zeleni
 • poradenská a konzultační činnost
 • realizace zahradních úprav

 

Lesní hospodářství

V oboru lesní hospodářství nabízíme:

 • komplexní řešení účelových funkcí v lesích v souladu s platnými právními předpisy, spolupráce při kategorizaci lesa
 • řešení městských lesů, lázeňských lesů,  historických obor a bažantnic, provázání zájmů lesního hospodářství, památkové péče a ochrany životního prostředí s dalšími zájmovými skupinami
 • sesouladění hospodářských a účelových funkcí lesa
 • vypracování dílčí části lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov s ohledem na účelové funkce lesa
 • výkon funkce odborného lesního hospodáře

 

Ing. Pavel Borusík - SILVEX

Stříbřec 54
Třeboň
37901
722 959 280 pavel.borusik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode